De Meervoudige Merkaba technieken zijn hele zuivere en krachtige spirituele technieken om je eigen bewustzijnsvelden tot hun volle vermogen te activeren met als doel om als mens te evolueren naar onvoorwaardelijke liefde en vergeving.

Opleiding Meervoudig Merkaba Heler (Niveau 1)

Je krijgt uitleg over begrippen zoals heilige geometrie, je elektromagnetische velden, pranabuis, hogere dimensies. Je leert met helende energie te werken. Je krijgt speciale meditaties waarin met de energie van aartsengelen en opgevaren meesters wordt gewerkt. Van deze nieuw ontwikkelde drie meditaties is ook een CD verkrijgbaar. Karmische banden worden verbroken waardoor je een nieuwe doorstart in je leven kunt maken. Je leert hogere chakrasystemen te reinigen, pranacentra te activeren en twee merkabavelden tot stand brengen. Met behulp van deze Merkabavelden en andere technieken, leer je jezelf en mensen uit je dichte omgeving te ondersteunen door een krachtige heling te geven.
Er vinden bijzondere activeringen van je pijnappelklier (epifyse) plaats en van je hogere hartchakra zodat je zielskracht dieper opent. Je heelt blokkades zodat je spirituele vermogens toenemen.

Opleiding Meervoudig Merkaba Heler (Niveau 2)

(Deze workshop is alleen voor mensen die eerder niveau 1 gevolgd hebben en deze technieken minimaal 2 maanden hebben beoefend)
De Meervoudige Merkaba Technieken niveau 2 is een driedaagse workshop waarin je bewustzijnsniveau verder wordt verruimd door onder meer de activatie van 4 bijkomende merkabavelden. Er wordt uitgebreid gewerkt wordt rond factoren die belangrijk zijn om een kwalitatieve heler te worden en je leert werken met nieuwe krachtige helingmethoden. Je leert bewust naar hogere engelenrijken te reizen en met je lichtlichamen te werken. Je bewustzijn verruimt zich tot in de niveaus van Eenheidsbewustzijn die de dualiteit ontstijgen. Je leert om met enorme hoeveelheden Universeel Christuslicht te werken en hoge kwaliteit helingen te geven. Je leert met hogere beschermingstechnieken te werken en er wordt veel aandacht besteed aan het geven van helingen en het begeleiden van cliënten. Door uitgebreid te oefenen met heling geven ontstaat er praktisch inzicht in de diverse verschijnselen die tijdens en na de heling kunnen optreden en hoe hiermee op professionele wijze om te gaan.

Opleiding Meervoudig Merkaba Heler (Niveau 3)

(Deze workshop is alleen voor mensen die eerder niveau 1 en 2 met goed gevolg doorlopen hebben en die de vereisten voor dit niveau onderschrijven)

In deze driedaagse intensieve module leer je in totaal zeven merkaba’s te activeren. Dit betekent een enorme verruiming van je bewustzijn. Hiermee heb je toegang tot de werkelijke niveaus van creatie in het universum. Je krijgt uitgebreide theorie en daaraan gekoppelde inwijdingen o.a. over de kubus van Metatron, de graal, de ankh en de elohimvlam.

Je leert hoe DNA met al zijn hogere dimensies is opgebouwd en wordt ingewijd in twaalfstrengs-DNA. Je maakt kennis met de hemelse hiërarchie en welke elohim-engelen met de zeven stralen verbonden zijn. Je leert de echte betekenis van de sfinx kennen en de universele christuscodes. Je brengt een bezoek aan de ascensietempel en de hal der Archieven. Je leert het verband kennen tussen de dertien aquariusstralen en de dertien planetaire stralen.Je leert met nieuwe helingssymbolen te werken en bent nu toegerust om krachtige helingen te geven.

Je leert speciale technieken om met de lichtlichamen van anderen te werken. Ook bezoek je nieuwe locaties in de hogere dimensies.
Door deze drie dagen te volgen word je getraind tot professioneel meervoudig merkabaheler. Als je aan alle vereisten voldoet, ontvang je het diploma meervoudig merkabaheler.

Opleiding Meervoudig Merkaba Heler (Niveau 4)

(Deze workshop is alleen voor mensen die eerder niveau 1, 2 en 3 met goed gevolg doorlopen hebben en die voldoen aan de kwalificaties om toegelaten te worden tot dit niveau.)

Tijdens deze driedaagse opleidingsmodule krijg je extra instructies om de mogelijkheden van je zonnelichtlichaam en je galactische lichtlichaam te gebruiken. Je leert om acht merkaba’s te activeren wat je vermogen om helingen te geven een enorme boost geeft.

Je wordt in deze drie dagen getraind tot het niveau van meervoudig merkaba meesterheler. Je krijgt zeer uitgebreid pranawerk waardoor je zeer hoge multidimensionale energiestromen leert kanaliseren. Je leert de ware betekenis en werking van de djed, de multidimensionale levensboom en de staf van Hermes. Door intensieve inwijdingen komen deze energieën in je fysieke lichaam en geeft dit een extra dimensie aan al je helingen.

Je leert met een veel uitgebreidere set van helingssymbolen werken. Ook maak je kennis met de aartsengelen van de nieuwe tijd. Je wordt ingewijd in een zeer hoog niveau van eenheidsbewustzijn en je ontvangt een inwijding in dertienstrengs-DNA waarbij diverse sterrenconnecties worden hersteld en geactiveerd.

Opleiding Meervoudig Merkaba Heler (Niveau 5)

(Deze workshop is alleen voor mensen die eerder niveau 1, 2, 3 en 4 met goed gevolg doorlopen hebben en die voldoen aan de kwalificaties om toegelaten te worden tot dit niveau.)

Tijdens deze driedaagse opleidingsmodule krijg je extra instructies om de mogelijkheden van je universele lichtlichaam en je Al-Dat-Is-lichtlichaam te gebruiken. Je leert om tien merkaba’s te activeren wat je vermogen om helingen te geven een superboost geeft.

Je wordt in deze drie dagen getraind tot het niveau van meervoudig merkaba kosmisch heler. Je krijgt zeer uitgebreid pranawerk waardoor je zeer hoge multidimensionale energiestromen leert kanaliseren. Je leert o.a. de ware betekenis en werking van de dertien Elohimstralen, de Mayakalender en DNA, de krachten en kwaliteiten van de hogere dimensielichtwezens, de werking en eigenschappen van diverse hogere stralen en vlammen, de  DNA-lijn van de ouden, de gouden zonneschijf en hogere chakrasystemen, . Door intensieve inwijdingen komen deze energieën in je fysieke lichaam en geeft dit een extra dimensie aan al je helingen.

Je leert met een veel uitgebreidere set van helingssymbolen werken. Ook maak je o.a. kennis met de belangrijke sterrennaties voor de mensheid en het verlichte gesynchroniseerde hart. Je wordt ingewijd in het allerhoogste niveau van eenheidsbewustzijn.

Meervoudig Merkaba Heler (Niveau 5 extra)

(Deze workshop is alleen voor mensen die niveau 5 met goed gevolg doorlopen hebben)

Deze vierde dag van het MMT-5 niveau kan pas een half jaar of later na MMT5 gevolgd worden.

Als onderwerpen hebben we

  • groepsmeditatie voor gronding, schoonmaak en afstemming
  • technieken om te werken met de heilige ruimte en de mystieke ruimte in ons hart
  • de verkorte methode om alle merkabavelden te activeren en de relatie met de heilige ruimte in het fysieke hart.
  • kennismaking met de Al Nilam ascentiepoort
  • inwijding in de codes van de 888-Leeuwenpoort
  • inwijding in de 999-Anubis codes
  • inwijding in het nieuwe universum
  • het bezoeken van de Kristalplaneet en het leggen van contact met een persoonlijke kristalgids
  • het geven van een groepsheling waarbij de MMT-helers op verschillende locaties zijn
  • uitwisselen van heling

Van deze dag krijg je een certificaat en je krijgt na de workshop een document met informatie over de diverse onderwerpen gestuurd.

Wat is het resultaat?

Voor ieder persoon is dat anders, dat is ook normaal want we staan ieder op een ander punt in onze eigen persoonlijke en zielsevolutie. Veel voorkomende effecten zijn toegenomen helderheid van je bewustzijn, een innerlijk weten, een oplossen van allerlei emotionele blokkades en mentale beperkende overtuigingen (bijvoorbeeld met betrekking tot je zelfbeeld, je eigenliefde, je zelfvertrouwen, zelf acceptatie). Een diepere verbinding met vrede en liefde voor jezelf, anderen en het leven hier op aarde. Een diepere ontwikkeling van je multidimensionale mens, je multidimensionaal bewustzijn het meer samenvallen met je ziel. Een gevoel van ’schoon’ van energie te zijn en met een ’schone lei’ verder te kunnen leven. Het is als jezelf terug vinden.