De Meervoudige Merkaba Technieken zijn zo oud als de mensheid. Hun origine vindt plaats in de oude mysteriescholen van Lemurië en Atlantis, en later in Egypte, Midden- en Zuid Amerika en Tibet.

Het zijn heel krachtige en spirituele technieken die je als mens heelheid bieden. Heelheid kan ervaren worden door bijvoorbeeld innerlijke liefde, innerlijk geluk, liefde voor het leven, de natuur, dieren. Het is een hele speciale techniek die spiritueel van aard is, maar een zeer krachtige invloed geeft in hoe je als mens in je leven staat en je tegenover mensen verhoudt. Het resultaat uit zich in het steeds meer ervaren van onvoorwaardelijke liefde, zachtheid en vergeving naar onszelf en anderen

Deze meervoudige merkaba technieken zijn nieuw ontwikkeld in 2009 na uitgebreide studie van alle bestaande merkaba systemen. Ze staan volledig los van enige bestaande religie en worden dus onafhankelijk van ieders religieuze overtuiging geleerd en toegepast. Er is trouwens maar één goddelijke bron en vele bekende leraren zoals onder andere Jezus, Boeddha, Shiva, Mohammed hebben vanuit deze inspiratie gesproken.

Wat is een Merkaba?

Mensen hebben een fysiek lichaam en verschillende lichtlichamen.
Deze hebben ook een bewustzijn waarin al onze levenservaringen van onze ziel worden opgeslagen. Het is met speciale oefeningen mogelijk om je menselijk bewustzijn te verruimen tot op zielsniveau. Dit betekent dat informatie over jezelf en je diepste kern vanuit je licht lichamen tot je bewustzijn komt en helder voor je wordt. Hierdoor krijg je het gevoel van thuiskomen bij jezelf, van een diep innerlijk geluk en een innerlijk weten.

Dit verruimde bewustzijnsveld wordt een Merkaba genoemd.

 • ‘Mer’ = de universele goddelijke bron,
 • ‘Ka’ = je eigen geest of bewustzijn,
 • ‘Ba’ = Egyptische woord voor lichaam.

De Meervoudige Merkaba Technieken werken met hoge dimensionale energieën van liefde en licht. Deze worden ook wel Christuslicht genoemd, prana, chi of ki. Met Christus wordt hier bedoeld een zeer hoog niveau van spiritueel Zijn. Deze technieken bestaan om jezelf en anderen

 • te helen
 • te ondersteunen in je leven en je evolutie
 • te beschermen.

Vanuit deze optiek betekent het ook dat werken met zulke hoge energieën vraagt om de ontwikkeling van de kwaliteit vergeving. Vergeving naar jezelf en anderen, dit laat toe om jezelf te zuiveren en innerlijk geluk en vrede te vinden met alles wat er zich binnen en buiten je leeft. Zo ervaar je een schone lei in je leven en kan je op een meer kwaliteitsvolle manier vooruit in het leven.

Wanneer we leren uit wat ons overkomt. Wanneer we er kunnen naar kijken op een neutrale manier dan ontwikkelen we acceptatievermogen en mededogen. Hierdoor groeien we als mens en kunnen we echt verantwoording nemen voor onze handelingen. Hoe meer we groeien in liefde en mededogen, hoe meer we een vorm van meesterschap ontwikkelen over onszelf en het leven.

Je kan deze opleiding volgen om

 • jezelf innerlijk te zuiveren en een helder contact te krijgen met je ziel en je zielsmissie,
 • jezelf te vinden en dus ook op een zeer diepgaand niveau de draai in je leven te vinden,
 • helingen te geven aan anderen, om hen te begeleiden en ondersteunen in hun groei.

Een meervoudig merkabaheler heelt zichzelf dagelijks en ondersteunt zichzelf om te blijven groeien. Dit heeft een verdiepend effect op de helingen die we dan geven. Hierdoor is het mogelijk om cliënten te begeleiden in hun helingsproces. Op deze manier dragen we de hogere niveau’s van liefde en licht uit in dienstbaarheid naar anderen.

Multidimensionale Lichtlichaam activering

Een lichtlichaam is eeuwig en bevat al de informatie over je ziel en je levenservaringen. Het verschil met onze hersenen is dat de informatie die er opgeslagen wordt, verloren gaat bij sterfte. Het is mogelijk om je bewustzijn via deze technieken te verruimen naar de maximale grootte. Als dit gebeurt door middel van lichtlichaamsactiveringstechnieken, spreken we van een merkaba.

Door je merkaba velden te activeren maak je als mens een vernelde spirituele en persoonlijke groei door. Hierdoor ervaar je diepgaand innerlijk geluk, liefde en kan je liefdevol omgaan met mensen, dieren en situaties. In dit kader, wanneer je een bepaald spiritueel niveau bereikt, is het niet meer nodig om te incarneren op aarde. Je hebt dan geleerd liefdevol omgaan met mensen en situaties ongeacht de omstandigheden. Men spreekt dan van ascentie of hemelvaart. Men zet dan zijn ontwikkeling als ziel verder in hogere dimensies.

De activeringen van je lichtlichamen worden ook dus ascentietechnieken genoemd en ze bestaan uit :

 • Een gevorderde spirituele schoonmaak en een zelfbekrachtigingsmeditatie waarbij o.a. karmische verbindingen worden verwijderd.
 • Vergevingsmeditaties en energetische bewustwordingsoefeningen die mensen in staat stellen om hun alledaagse leven meer te genieten.
 • Een nieuwe manier van schoonmaak van de chakra’s van de lichtlichamen.
 • Een nieuwe manier om je lichtlichamen te activeren en te expanderen tot merkaba’s.

Een dagelijkse activatie in de vorm van meditatie vraagt dagelijks tien minuten tijd. Het resultaat is dat je je helder voelt en onvoorwaardelijke liefde ervaart. Via merkabahelingen kan men zichzelf en anderen helingen geven op fysiek, emotioneel en geestelijk niveau.

Meervoudige Merkaba helingen

De Meervoudige Merkaba Helingstechnieken zijn krachtige helingen op fysiek, emtioneel en geestelijk vlak. Ze bestaan uit zeer hoge energieën uit de niveaus van creatie. Ze zijn in staat om onevenwicht te genezen, als het ook op zielsniveau de bedoeling is om te helen. De heler werkt vanuit een verruimd bewustzijn (cfr merkabavelden) en deze zijn in staat grote hoeveelheden hoge energieën te kanaliseren. Hieruit is steeds gebleken dat deze helingsvorm krachtig werkt.

De Meervoudige Merkaba Heler is enkel een kanaal en weet dat hoe zuiverder het kanaal hoe kwalitatiever de helingen zijn. Het is dus als heler belangrijk om zichzelf helen en de merkaba meditatie, techniek dagelijks te gebruiken om aan levensthema’s te werken in liefde voor zichzelf en in dienstbaarheid naar anderen. Door merkaba helingen te geven ontvangt men als heler ook meer bewustzijn en groeit men als mens naar meer zachtheid en kracht.

Helend Water

Water draagt energie en informatie (cfr Japanse wetenschapper Masaru Emoto). Via onze transport- en zuiveringskanalen neemt het water informatie op en draagt het chemische stoffen waardoor de bovis (energie) waarden erg laag zijn. Daarbij komt dat het steeds verder afwijkt van zijn oorspronkelijke oervorm, die een hoge energie draagt.

Ook op onze planeet bevinden zich bronnen diehelend zijn, zoals het water van Lourdes. Wanneer men via lichtlichaamsactiveringen de spirituele energieën in water geleidt, dan krijgt men een helend water met een bovis waarde die krachtiger is dan deze helende bronnen.

Het drinken van helend water in combinatie met meervoudige merkaba helingen ondersteunt en versnelt het helingsproces.