De missie van het Venus Licht, een Prima Mater Licht technologie:

 Het Venus Licht, wordt je aangeboden door een co-creatie van vele opgestegen meesters en het Pad van de Venus Lichtwezens. Wij leven om de goddelijke eenheid te herstellen op aarde en aan iedereen die op haar hemellichaam verblijft. In dit aanbod zul je samenwerken met deze opgestegen meesters terwijl zij je de universele dynamiek van het Venus Licht aanbieden en een unieke benadering in overeenstemming met jouw unieke zielsessentie, jouw goddelijke lichtwezen zelf.

Het Venus Licht faciliteert:

 • Het bouwen van je lichtlichaam voor uitgebreide en versnelde spirituele groei, zodat je een van de hoogste frequenties beschikbaar van universele energie op aarde kunt belichamen.
 • Het worden van een krachtige heilige plaats, een drager voor hoge frequentie energieën. Een vuurtoren, onder de mensen op aarde. Deze solide structuur stelt je in staat om op een stabiele, evenwichtige manier naar de voorgrond te treden, je te verenigen met je goddelijke zelf en je onderlinge verbondenheid met de kosmos en de aarde wezenlijk te verdiepen.
 • Meer helderheid krijgen over je zielsmissie.
 • Het belichamen van een nieuw universeel kosmologisch wereldbeeld over de schepping van het leven, de geboorte van de kosmos, wie je bent, wie de aarde is, en waarvoor je hier bent.
 • Dieper inzicht in de dynamiek van de kosmos, haar werking, uitgestrektheid, hoe zij is opgebouwd in harmonische resonantie en in overeenstemming met kosmische wetten van onze oermoeders.
 • Schepper worden, jezelf opnieuw geboren laten worden, en je zielsmissie meer belichamen.
 • Leven via je lichtwezen zelf. Je innerlijke licht incarneren.

De inhoud:

Initiaties & activaties in:

 • Innerlijk licht opbouwen.
 • Vernieuwende hoogfrequente energieën.
 • Oude en vergeten kosmische overgangsrituelen.
 • DNA en sterren bewustzijn.
 • Opwekken en uitlijnen van slapende zielsdelen.
 • Herinneren en integreren van ons goddelijke zelf.

Dit aanbod is verdiepend, krachtig en helpt je om het:

 • Ontsteken, activeren en verder doorontwikkelen van je goddelijke natuur en goddelijke kwaliteiten.
 • Omhelzen van de goddelijke liefde voor jezelf, de Aarde en alle leven.
 • Te gedijen op Licht en Liefde
 • Te leven vanuit je eigen innerlijke vlam, onderling verbonden tussen Aarde en Kosmos.

Het Venus Licht biedt je aan om een Meester Lichtbouwer te worden, een Heilige Architect, met andere woorden, schepper van uw eigen leven. Met het licht dat je draagt, kan je het pad van anderen verlichten en Licht tempels bouwen voor de Aarde, mensen en dieren.